Hulpverleners

Professionele Hulpverleners of bewindvoerders, die hun cliënten willen helpen bij een beroep op het Steunpunt Materiële Hulpvragen kunnen hier lezen hoe zij hun cliënten zodanige ondersteuning geven dat een aanvraag de meeste kans maakt.

Het Steunpunt heeft als stelregel dat de cliënt, de hulpvrager, zelf een afspraak maakt voor het spreekuur. Als de verwijzer mee wil komen naar het spreekuur dan is die van harte welkom.

 

Aanvraag voor de beoordelingscommissie (BC)

 

Wat is er nodig ter onderbouwing van een aanvraag:

 1. Aanvraag leefgeld:
 • *Naam verwijzer, telefoonnummer, emailadres
 • *Naam bewindvoerder, telefoonnummer, emailadres
 • *Bankafschriften van alle bankrekeningen (3 maanden) ook van de  inwonende gezinsleden
 • *Een overzicht van eventuele schulden
 • *Bewijs van de aanvraag bijstands uitkering
 • *Afwijzing bijzondere bijstand

 

 1. Bij een specifieke vraag is daarnaast de volgende informatie nodig:
 • vloerbedekking, gordijnen een offerte van Leen Bakker.
 • Bril, offerte opticien specsavers,  met daarop bankrekening nummer van de leverancier.
 • er wordt alleen aan de leverancier betaald. Vaak blijken vrienden, kennissen en familieleden geld te hebben voorgeschoten  dat betalen wij niet terug.
 • als de informatie niet compleet is dan wordt de BC aanvraag niet behandeld
 • Komt er informatie via internet dan graag mailen naar smhsmhbc@gmail.com

 

*Indien relevant