(GOEDKOPE) HUURWONING

Een man van 61 jaar heeft een afspraak gemaakt omdat hij grote problemen heeft: sinds een half jaar woont hij in een seniorenwoning, die hij na advies heeft gekregen. De huur is 600€ maar er is toegezegd dat hij in aanmerking komt voor huurtoeslag. Hij leeft van een WAO uitkering

Lees meer ...

GEEN STRUCTURELE HULP

Een alleenstaande jonge moeder heeft ruim 8 weken geleden een uitkering aangevraagd, binnen die termijn ZOU er zicht moeten zijn op een uitkering, echter……na diverse telefoontjes wordt er toegezegd dat ze deze week zal worden uitgenodigd voor een gesprek. En de uitkering?? Die laat nog steeds op zich wachten. Met

Lees meer ...

UIT DETENTIE

Een vrouw van begin 40, die thuis nog 2 jonge kinderen heeft, heeft een afspraak voor het spreekuur. Heeft enige weken in detentie gezeten: drie jaar geleden is haar handtas gestolen en behalve geld, OOK haar identiteitspas en daarmee haar identiteit. Hoewel ze geen rijbewijs heeft, is er met haar

Lees meer ...

VERHUIZING

Ze woonde in Breda, in een te dure huurwoning. Daar had ze ook een uitkering maar door de hoge huur kwamen er meer problemen. Via haar neef is ze verhuisd naar een goedkope huurwoning in Eindhoven. Echter….hier is de vraag om een uitkering afgewezen: voor de eerste huur EN borg

Lees meer ...

LOVERBOY

Zes jaar leeft ze op straat, daar is haar Id-kaart een jaar geleden gestolen, maar ze heeft hem nog niet nodig gehad. Ze is in handen gevallen van een loverboy en nu wordt ze door het Leger des Heils begeleid om hier uit te komen. Pas als ze een ID

Lees meer ...

BRIL

Samen met de GGZ begeleidster (FACteam) komt ze binnen, zichtbare blauwe plekken. Ze heeft budgetbeheer en een erg klein budget, woont op een kamer en er is zicht op een dagbehandeling. Tijdens de oudejaarsnacht is haar telefoon ontvreemd, ze voelt zich afgesloten van de wereld. Haar oma en beste vriendin

Lees meer ...

ZOON

Omdat ze samenwoont met haar zoon van boven de 18, is haar AOW uitkering gekort. Daar valt -met moeite- best mee te leven, omdat haar zoon ook een kleine uitkering heeft. Zoon heeft geen werk, geen school en zit nu, voor de 2e keer, in detentie. In Arnhem dit keer.

Lees meer ...

HET GLAZEN OOG

Er kwam een man op het spreekuur, hij wilde 70,- voor een nieuw glazen oog. De rest was al door andere waaronder zijn advocaat bijgelegd. Na een gesprek met de advocaat bleek dat de man terug ging naar zijn land van herkomst in Afrika. Op de vraag aan de advocaat

Lees meer ...

VERLOREN PORTEMONNEE

Meneer komt met vraag voor 45,50 voor treinkaartje, papier met nummer van de NS dat hij zijn verloren spullen op kan halen in Haarlem bij verloren voorwerpen, Wij vroegen ons af of je dat ook op  zondag op kan halen per slot een treinkaartje van het kruidvat van ca 15,-

Lees meer ...

ONGEOPENDE POST

Schuchter komt hij binnen, in-wit, vermoeid gezicht, 38 jaar en hij is samen met een begeleider van de GGZ. Case-manager heet ze tegenwoordig. Hij is doodsbang voor brieven, maakt ze niet open, wat natuurlijk consequenties heeft voor zijn geldzaken, hij leeft van een bijstandsuitkering. Gelukkig staat hij onder budgetbeheer, maar

Lees meer ...