Hulpverleners

Professionele Hulpverleners of bewindvoerders, die hun cliënten willen helpen bij een beroep op het Steunpunt Materiële Hulpvragen kunnen hier lezen hoe zij hun cliënten zodanige ondersteuning geven dat een aanvraag de meeste kans maakt.

Het Steunpunt heeft als stelregel dat de cliënt, de hulpvrager, zelf een afspraak maakt voor het spreekuur. Als de verwijzer mee wil komen naar het spreekuur dan is die van harte welkom.

Wat is er nodig ter onderbouwing van een aanvraag:

1  Aanvraag leefgeld:

 • *Naam van de verwijzer, evt telefoon nummer
 • *Naam en telefoonnummer bewindvoerder
 • Bankafschriften van alle (gezins-) bankrekeningen (3 maanden)
 • *Een overzicht van eventuele schulden
 • Bewijs van de aanvraag bijstandsuitkering

2 Bij een specifieke vraag is daarnaast de volgende informatie nodig:

 • Een offerte van alleen de volgende leveranciers (met daarop bankrekeningnummer van de leverancier):
  .             Duidelijk moet zijn dat er alleen aan de leverancier betaald wordt.

.              Vaak  blijken vrienden, kennissen en familieleden geld te hebben
.              voorgeschoten dat betalen we niet terug.

 •            Leen Bakker Kanaaldijk: Vloerbedekking, gordijnen
 •            Specsavers Hermanus Boexstraat: Bril
 •            Verfkampioen Leenderweg en Kronenhoefstraat : Verf
 • Als de na te leveren informatie niet komt dan wordt de BC aanvraag niet behandeld
 • Geef je een enveloppe mee dan graag daarop, hulpvraagnummer en naam cliënt en tav Nonny Bakens
 • Komt er informatie via internet dan graag mailen naar smhsmhbc@gmail.com

*Indien relevant