Hulpverleners

Professionele Hulpverleners of bewindvoerders, die hun cliënten willen helpen bij een beroep op het Steunpunt Materiële Hulpvragen kunnen hier lezen hoe zij hun cliënten zodanige ondersteuning geven dat een aanvraag de meeste kans maakt.
LET OP: Voor leefgeld of enkelvoudige hulpvraag hoeft de client alleen een afspraak te maken voor het spreekuur.

Het Steunpunt heeft als stelregel dat de cliënt, de hulpvrager, zelf een afspraak maakt voor het spreekuur. Als de verwijzer mee wil komen naar het spreekuur dan is die van harte welkom.

Wat heeft de client nodig tijdens het spreekuur?

 • -Identiteitsbewijs
 • -Naam van de verwijzer, telefoonnummer
 • -Naam en telefoonnummer bewindvoerder
 • -Bankafschriften van alle (gezins-) bankrekeningen (2 maanden)
 • -Een overzicht van eventuele schulden
 • -In geval van een uitkering: bewijs van de aanvraag uitkering
 • -In geval van bewindvoering: schriftelijke onderbouwing financiën door bewindvoerder
 • -Indien relevant: facturen, huurovereenkomst of andere contracten

NB: Bij huur-en/of energieschulden is het raadzaam eerst een regeling te treffen met de verhuurder en/of energiemaatschappij.

Specifieke vragen

SMH biedt voornamelijk kleinschalige hulp. Grotere meervoudige hulpvragen, b.v schulden in combinatie met een nieuwe woning en geen geld voor inrichting, worden voorgelegd aan de beoordelingscommissie van het SMH. Eenmaal per maand, de vierde woensdag van de maand,  komt die commissie bij elkaar om de nieuwe aanvragen te bespreken.

De aanvraag loopt als volgt, de hulpvrager maakt een afspraak op het spreekuur en bespreekt de hulpvraag.

Met de volgende leveranciers werken we alleen met offertes voor het gevraagde (met daarop bankrekeningnummer van de leverancier):
 Duidelijk moet zijn dat er alleen aan de leverancier betaald wordt.    

 •  -Leen Bakker Kanaaldijk: Vloerbedekking, gordijnen
 •  -Specsavers Hermanus Boexstraat: Bril
 • -Verfkampioen Leenderweg en Kronenhoefstraat : Verf

  Vaak blijken vrienden, kennissen en familieleden geld te hebben
voorgeschoten: dat betalen we niet terug.

De aanvraag dient altijd begeleid te worden door een complete onderbouwing en motivatie van een hulpverlener doormiddel van het hieronder te downloaden aanvraagformulier:

Vul het formulier in en stuur de gevraagde bijlagen mee.

De beoordelingscommissie behandelt de ingediende aanvragen op de vierde woensdag van elke maand op voorwaarde dat de client op het spreekuur is geweest.

FORMULIER

Stappen

 1. -Vul het formulier in en stuur de gevraagde bijlagen mee.
 2. -U krijgt een reactie van de SMH-medewerkerper telefoon of per mail.
 3. -Indien de gift wordt toegekend, dan wordt deze uitbetaald aan de leverancier. Wij betalen nooit rechtstreeks aan de cliënt. In sommige gevallen wordt aan de aanvragende hulpinstantie betaald.

Downloaden en naamgeven

Download voor de aanvraag het digitale aanvraagformulier eerst naar de eigen PC en sla het daar op met als naam < naam van de cliënt> en <geboortedatum>.
Het aanvraagformulier dient getypt, dus niet als gescand als PDF of JPG, digitaal, gezonden te worden naar mailadres smhsmhbc@gmail.com.
Dat geldt ook voor de bijlagen bij het formulier

Download hier het formulier: