Steun SMH

Ook uw gift is van harte welkom

Het Steunpunt kan niet zonder financiële middelen. De uitgaven van het SMH worden enerzijds bekostigd door de parochies in Eindhoven, liefdadigheidsinstellingen en particuliere weldoeners.
Een ander deel van de hulp komt uit het gemeentelijk noodfonds.

Wilt u door een gift het werk van het Steunpunt mogelijk maken, stort dan uw bijdrage op:

NL 03 RABO 0315 0375 71 ten name van  Steunpunt Materiële  Hulpvragen.