Wie zijn we?

SMH is een initiatief van de parochies en kloosters in Eindhoven. Samen met andere hulpverleners en vrijwilligers helpen we de allerarmste bewoners van Eindhoven. Hulp wordt gegeven aan iedere inwoner van Eindhoven ongeacht zijn of haar religieuze achtergronden.

Klik hier voor informatie over het bestuur.

 

Geen grote bedragen

SMH biedt kleinschalige hulp. Af en toe helpen we met huurschulden of onverwacht hoge energiekosten. Of als je een periode moet overbruggen, bijvoorbeeld als je op een uitkering of verblijfsvergunning wacht.

barmhartige sameritaanWaar helpen we niet mee?

Een verkeersboete en tandartskosten betalen we niet. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Initiatief en inspiratie

Steunpunt Materiële Hulpvragen vindt inspiratie in het gebrandschilderde raam van de Barmhartige Samaritaan dat boven de invalidenuitgang van de Catharinakerk te zien is. Dit Bijbelverhaal is de inspiratiebron voor de belangeloze hulp die door onze vrijwilligers wordt gegeven en die door giften van velen mogelijk is.