Donaties

Steun het SMH
voor ons werk zijn we afhankelijk van giften.
ons bankrekeningnummer is NL84RABO0158270436